Artykuły

Rozpoczęła się rozbiórka dawnego Tesco. Niebawem powstanie tam retail park

Wiosną rozpoczęła się rozbiórka budynku handlowego przy ulicy Warszawskiej 180, w którym przez wiele lat funkcjonował sklep sieci Tesco. Ponadto spółka Redkom Park Bielsko złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dwóch kolejnych budynków.

tesco
Rozbiórka dawnego sklepu Tesco przy ulicy Warszawskiej · fot. bielsko.info


Inwestycja polega na przebudowie istniejącego pasażu po Tesco, aby uzyskać otwartą przestrzeń dla planowanego parku handlowego, z wejściami do lokali bezpośrednio z parkingu oraz dobudowaniu nowego obiektu sąsiadującego z budynkiem istniejącym.

Łącznie powierzchnia najmu wyniesie około 20 000 m2, w ramach których łącznie działać będzie mogło ponad 20 punktów handlowo-usługowych.

Inwestor, spółka Redkom Park Bielsko, złożył w marcu br. dwa wnioski o pozwolenie na budowę:
  • budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną (budowa muru oporowego, przebudowa drogi wewnętrznej w południowej części terenu w zakresie zmiany geometrii jezdni i chodników, budowa wiaty śmietnikowej, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, instalacji energetycznej i oświetleniowej),
  • budynku handlowego wraz z przebudową komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, tablicy reklamowej w formie billboardu, przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzną instalacją deszczową, elektryczną i teletechniczną oraz przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia terenu.


Wizualizacja REDKOM Park Bielsko-Biała
Wizualizacja REDKOM Park Bielsko-Biała · fot. Redkom Polska


Otwarcie parku handlowego planowane jest w IV kwartale 2024 roku.

- Przebudowywane centrum handlowe będzie wyjątkowym punktem na mapie miasta i regionu, łączącym funkcję handlową, gastronomiczną i rozrywkową. Park Bielsko wpisuje się w aktualny trend rewitalizacji starszych i nieefektywnych już konceptów handlowych - poskreśla spółka.

st / bielsko.info

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.