Artykuły

  • Wydrukuj
  • 18 listopada 2023
  • 27 listopada 2023

Szkoła w Kamienicy wciąż czeka na rozbudowę. Sprawa w sądzie, miasto szukało alternatywy

Mieszkańcy dzielnicy Kamienica w Bielsku-Białej nadal czekają na rozbudowę tamtejszej Szkoły Podstawowej. Na przeszkodzie tej inwestycji stanęły sprawy wywłaszczeniowe i niestety od lat nic w tej kwestii się nie zmieniło. Sprawa trafiła już nawet do Najwyższego Sądu Administracyjnego, a alternatywnej możliwości przeprowadzenia inwestycji szukały władze miasta.

Szkoła podstawowa nr 23
fot. bielsko.info


Pisaliśmy: Szkoła potrzebuje przebudowy. Inwestycję blokuje sąsiad?

Sprawa wywłaszczeniowa w Najwyższym Sądzie AdministracyjnymInterwencję w tej sprawie podjął radny Roman Matyja.

- Od kilku lat staramy się o rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy. Ze względów proceduralnych, nie możemy uzyskać tytułu prawnego do terenu obok szkoły, w celu przeprowadzenia inwestycji. Obecnie placówka prowadzi zajęcia w trzech, oddalonych od siebie o kilkaset metrów obiektach. Oprócz tej niedogodności, jest jeszcze jedna tzn. przepełnione sale lekcyjne a i z przepisami bezpieczeństwa nie jest najlepiej. Wiem, że miasto jest w procedurze wywłaszczeniowej dotyczącej gruntu obok szkoły. Niestety, procedura ta się mocno przedłuża, ze względu na upór właściciela terenu, który to, nie chce się zgodzić na warunki postawione przez miasto - podkreśla radny.

Jak się okazało, sprawa trafiła do sądu. Roman Matyja podkreślił, że miasto uzyskało w dwóch instancjach korzystną dla gminy decyzję wywłaszczeniową, jednak właściciel gruntu zaskarżył ją do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

- Niestety uciekło nam kilka lat i dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Co dalej z rozbudową szkoły? Czy mamy jakieś rozwiązanie alternatywne, czy trzeba czekać na ostateczne rozstrzygnięcie Najwyższego Sądu Administracyjnego? - dopytuje.

Rozbudowa na terenie innej działki?Oczekując na wyrok NSA, którego orzeczenie jest niepewne, władze miasta zaczęły szukać alternatywy. Na wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23, dokonano analizy możliwości rozbudowy szkoły na terenie działki stanowiącej siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Kamienicy oraz Filii Książnicy Beskidzkiej.

- Lokalizacja ta została odrzucona z uwagi na fakt, że działka ta jest w pełni zagospodarowana przez istniejący budynek i przynależny mu parking. Wskazana nieruchomość jest niezbędna uczestnikom zajęć organizowanych przez Dom Kultury oraz osobom korzystającym z oferty Książnicy Beskidzkiej, a także osobom korzystającym z oferty Ochotniczej Straży Pożarnej podczas organizacji uroczystości okolicznościowych. Ponadto urządzony parking jest wykorzystywany podczas organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieruchomość spełnia więc szeroko rozumiane potrzeby mieszkańców dzielnicy - wyjaśnia Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej..

Wiele wskazuje więc na to, że rozbudowa szkoły jest możliwa tylko na spornej działce. - Jedynym, optymalnym miejscem w dzielnicy Kamienica predysponowanym dla rozbudowy szkoły jest lokalizacja objęta obecnie postępowaniem wywłaszczeniowym. Zasadne jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie tej sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Równocześnie informuję, że moje stanowisko w sprawie konieczności rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 zlokalizowanej przy ul. Karpackiej 150, nie uległo zmianie - podkreśla wiceprezydent.

raz / bielsko.info

© 2009 - 2024 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.