Artykuły

Poczta szuka dokumentów. A budynek niszczeje...

Nadal nie wiadomo jak zostanie zagospodarowany budynek po poczcie w Wapienicy. Procedura kupna nieruchomości przez miasto się przeciąga.

poczta wapienica
Poczta szuka dokumentów, a mienie niszczeje


Po raz kolejny, w sprawie popadającej w coraz większą ruinę nieruchomości dawnej placówki pocztowej przy ul. Międzyrzeckiej 33, interwencję podjął bielski radny Konrad Łoś.

- Będący pustostanem budynek, w którym kilka dekad temu mieściła się placówka Poczty Polskiej w Wapienicy, systematycznie popada w ruinę. Także bezpośrednie otoczenie zapuszczonej nieruchomości odstrasza swym wyglądem - opisuje.

I przypomina, że w styczniu 2022 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraziła zgodę na nabycie na rzecz Gminy Bielsko-Biała udziału wynoszącego połowę części w nieruchomości zabudowanej wspomnianym budynkiem. Nieruchomość stanowiła bowiem współwłasność gminy Bielsko-Biała oraz Poczty Polskiej w udziałach po połowie.

- Proszę o przedłożenie aktualnego stanu sprawy oraz poinformowanie czy uchwała Rady Miejskiej po upływie kilkunastu miesięcy od jej podjęcia została wykonana. Proszę o poinformowanie jakie są plany gminy w przedmiocie sposobu zagospodarowania nieruchomości, w szczególności jakie nakłady i w jakim czasie gmina zamierza ponieść na przedmiotową nieruchomość, aby powstrzymać proces dalszej degradacji substancji budynkowej - czytamy w interpelacji skierowanej przez radnego do Ratusza.

Jak poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, "postępowanie w sprawie wykupu udziału wynoszącego połowę części w nieruchomości (...) jest w toku i zmierza do zawarcia umowy sprzedaży".

- Gmina Bielsko-Biała była gotowa do zawarcia umowy z chwilą podjęcia zarządzenia w przedmiotowej sprawie przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 23 lutego 2022 r. i zabezpieczenia środków na wykup. Przeszkodą do szybkiego zakończenia procesu wykupu był fakt kompletowania niezbędnej dokumentacji przez obecnego właściciela udziału w prawie własności nieruchomości, tj. Pocztę Polską - wyjaśnił wiceprezydent.

Jeśli chodzi o plany związane z budynkiem byłej poczty, to nic się nie zmieniło od zeszłego roku:

"Dopiero po nabyciu udziału w nieruchomości zostanie ona przeznaczona do zagospodarowania. Niewykluczone jest, że zostanie ona przeznaczona do sprzedaży na cel wynikający z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. teren przeznaczony pod usługi, w tym usługi handlu" - wyjaśniał w październiku wiceprezydent Piotr Kucia.

raz / bielsko.info

© 2009 - 2023 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.