Artykuły

  • Wydrukuj
  • 24 czerwca 2022
  • 25 czerwca 2022

W Bielsku-Białej powstanie klaster energii. Podpisano porozumienie

Porozumienie w sprawie powołania klastra energii "Klaster energii Zielone Bielsko-Biała" podpisali 22 czerwca w Ratuszu przedstawiciele miasta oraz m.in. spółek miejskich - w sumie jedenaście podmiotów. Klaster został utworzony po to, aby wytwarzać i równoważyć zapotrzebowanie, dystrybucję lub obrót energią z odnawialnych źródeł energii.

W Bielsku-Białej powstanie klaster energii. Podpisano porozumienie
W Bielsku-Białej powstanie klaster energii. Podpisano porozumienie · fot. UM Bielsko-Biała


- To jest bardzo ważne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o zarządzanie energią i w mieście i w okolicy. Poza nami do klastra przystępuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, co mnie bardzo cieszy i za to dziękuję - mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, rozpoczynając pierwsze posiedzenie klastra energetycznego.

Członkowie założyciele klastra to: miasto Bielsko-Biała, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ZIAD Bielsko-Biała S.A., AQUA S.A., Zakład Gospodarki Odpadami S.A., Beskidzki Hurt Towarowy S.A., Zieleń Miejska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o., Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., PreZero Bielsko-Biała S.A. oraz właśnie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Liderem klastra zostało miasto Bielsko-Biała, natomiast funkcję koordynatora będzie pełnić Agencja Rozwoju Regionalnego.

- Klaster został utworzony przede wszystkim po to, aby zużywać energię elektryczną w jak najbardziej efektywny sposób z zachowaniem jak najniższej emisji dwutlenku węgla. W związku z tym będziemy promować odnawialne źródła energii, które wytwarzają energię elektryczną - tłumaczył zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr Sołtysek.

W Bielsku-Białej powstanie klaster energii. Podpisano porozumienie
W Bielsku-Białej powstanie klaster energii. Podpisano porozumienie · fot. UM Bielsko-Biała


- W tej części odnawialnych źródeł energii są te, które są pogodozależne i tu jest pewien problem, bo zwykle nie zgrywa się nam stan pogody - czyli wiatr i słońce z zapotrzebowaniem na energię. W związku z tym klaster energii ma też cel, którym jest koordynacja konsumpcji i produkcji energii przez podstawowe dwa filary - pierwszy to systemy sterujące, które będą kojarzyć konsumpcję z produkcją, a drugi - magazyny energii. Oczywiście jest jeszcze trzeci element - poszukiwanie odnawialnych źródeł energii niezależnych od pogody i on też jest bardzo ważny - dodał.

Na razie spółki miejskie, jeśli w ogóle produkują zieloną energię, wytwarzają ją tylko na swoje potrzeby. Ale jak zauważa P. Sołtysek, w końcu każdy z tych podmiotów spotka się z problemem chwilowej nadwyżki energii, z którą nie będzie miał co zrobić. - I wtedy w ramach klastra sprzeda tę energię temu, kto jej potrzebuje lub zmagazynuje, po czym skorzysta z niej, kiedy będzie mu potrzebna. Także nasze klastrowe działania to odpowiedź na to, co będzie w przyszłości - tłumaczy zastępca naczelnika.

Organizatorzy klastra chcą działać na rzecz zwiększania świadomości odbiorców energii, promocji rozwoju energetyki prosumenckiej, kreować i wdrażać przedsięwzięcia w zakresie rozwoju elektromobilności, propagować, wspierać i rozwijać innowacje w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo-rozwojowej oraz prowadzić działalność informacyjną i promocyjną klastra. W planach jest również stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy partnerami przedsięwzięcia.

Dzięki istnieniu klastra łatwiejsze będzie również pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej dla jego członków.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

© 2009 - 2022 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.