Artykuły

Solidarność walczy o 3000 zł nagrody dla pracowników FCA

O przyznanie w tym roku nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia w wysokości 3.000 zł dla każdego pracownika wystąpiła NSZZ Solidarność w pismach do dyrekcji FCA Poland oraz FCA Powertrain.

- Przewidziana w układach zbiorowych nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia powinna zapewniać pracownikom i ich rodzinom godne spędzenie tych szczególnych - nie tylko w polskiej tradycji - świąt. Jednocześnie nagroda świąteczna w wysokości wnioskowanej przez NSZZ Solidarność oznaczać będzie docenienie wzmożonego wysiłku, umiejętności, zaangażowania oraz wysokiej efektywności pracy załogi polskich spółek FCA - informuje NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland.

Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w obu spółkach zwróciła uwagę na zamrożoną od dwudziestu lat podstawę nagrody jubileuszowej, która od 1999 wynosi stale 700 zł. - Gdy ustalano tę kwotę, odpowiadała ona 104 proc. płacy minimalnej. Obecnie stanowi ok. 31 proc. najniższego ustawowego wynagrodzenia, zaś od 1 stycznia 2020 będzie to poniżej 27 proc. płacy minimalnej! Jednym słowem w stosunku do najniższego wynagrodzenia podstawa nagrody jubileuszowej w ciągu dwóch dziesięcioleci zmalała czterokrotnie - informują związkowcy.

Aby uniknąć systematycznego realnego kurczenia się "jubilatów", Solidarność zaproponowała by podstawa nagrody jubileuszowej została ustalona na poziomie wysokości ustawowej płacy minimalnej w danym roku.

Dodatkowo przypomniano o zgłaszanym już wcześniej wielokrotnie przez naszą międzyzakładową NSZZ Solidarność wniosku podniesienia minimalnej płacy gwarantowanej (MPG) dla kategorii B2 do poziomu 3500 zł netto zwracając się jednocześnie o zapewnienie w budżetach obu spółek na rok 2020 niezbędnych do tego kwot.

ab / bielsko.info, źródło: solidarnoscfiat.pl

© 2009 - 2021 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.