Instytucja

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 30

tel. 33 821 39 27

tel. 33 829 01 64

tel. 33 829 01 64

fax 33 829 01 64

www.kpss.bielsko.pl

Społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy poświęcają swoją wiedzę i pracę w służbie potrzebującym.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych będące szkołą publiczną
kształci profesjonalistów pomocy społecznej,
którzy pragną związać swoją karierę zawodową z instytucjami pomocowymi
jako wysoko kwalifikowani specjaliści.
Pracownik socjalny - to osoba, która towarzyszy
ludziom w każdym okresie ich życia - od dzieciństwa do starości;
Pracownik socjalny:
- jest by pomóc ludziom przejść przez zwyczajne problemy życiowe i sytuacje kryzysowe;
- jest z ludźmi w obliczu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności;
- jest tam gdzie dzieje się krzywda z powodu uzależnień, różnych form przemocy, dezorganizacji rodziny;
- jest z niepełnosprawnymi, chorymi, umierającymi.
Pracownik socjalny to zawód zaufania społecznego.
Etyka jest kluczem do wysokiej jakości usług świadczonych przez naszych absolwentów. Wierzą oni, że wszyscy ludzie bez względu na wiek, rasę, narodowość, religię, płeć, orientację seksualną i zdolności mają takie same podstawowe prawa, zasługują na ochronę i równe szanse.
Najważniejsze dla nich są:
- poszanowanie ludzkiej godności,
- respektowanie prawa do samostanowienia,
- sprawiedliwość społeczna,
- tolerancja.
Dlatego w czasie studiów i w swojej przyszłej pracy:
- promują godne, zdrowe życie i pracę,
- wspierają więzi społeczne w rodzinie i społeczności,
- zapobiegają społecznemu wykluczeniu jednostek i grup upośledzonych społecznie,
- przeciwdziałają szkodliwym stereotypom i etykietowaniu ludzi,
- rozwijają system wsparcia społecznego i usługi socjalne na wysokim poziomie.
Są rzecznikami bezradnych i bezbronnych:
- chronią ludzi w sytuacjach bezradności,
- mówią w imieniu tych, którzy nie są słuchani, pomagają im wyrazić swoje problemy i potrzeby,
- umożliwiają ludziom podejmowanie świadomych wyborów, pomagają wzmacniać kontrolę nad ich własnym życiem.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 22225Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2013.08.01

© 2009 - 2020 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.