Instytucja

Geograf Rafał Sieczkowski

43-300 Bielsko-Biała
ul. Olszówka 69

tel. 033 821 99 12

kom. 0 501 633 801

www.geograf.beskidy.pl

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do klientów indywidualnych, firm branży budowlanej, architektonicznej i projektowej oraz przedsiębiorstw prywatnych i państwowych a także do samorządów lokalnych.

Oferujemy:
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE
- sporządzanie map do celów projektowych
- wykonywanie map w postaci numerycznej .dwg, .dxf
- inwentaryzacje obiektów
- inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego

GEODEZJA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
- wznowienia punktów granicznych
- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia nieruchomości
- mapy do celów prawnych

GEODEZJA PRZEMYSŁOWA
- geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
- tyczenie obiektów przemysłowych
- geodezyjna obsługa tras drogowych
- pomiary kontrolne torów suwnic
- pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów przemysłowych
- pomiary zwisu urządzeń nadziemnych
- przekroje poprzeczne i podłużne

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 15398Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.20

© 2009 - 2019 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.