Instytucja

"Bielglob" Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Nad Potokiem 24

tel. 033 815 16 21

tel. 033 815 16 22

fax 033 815 16 22

www.bielglob.pl

Przedsiębiorstwo "BIELGLOB" Sp z o.o. realizuje pełny zakres budownictwa lądowo-inżynieryjnego, obiekty ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, budowle hydrotechniczne, a w szczególności:

- uzbrojenie w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowych i cieplnych w przedziale wszystkich średnic i dostępnych na polskim rynku technologii,
- oczyszczalnie ścieków, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym,
- instalacje sanitarne i technologiczne obiektów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
- obiekty budownictwa ogólnego i drogowego.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 14433Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.20

© 2009 - 2019 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.