Instytucja

"Partner Consulting & Biznes" Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Emila Zegadłowicza 4

tel. 033 811 07 00

fax 033 811 07 00

www.podatki-rachunkowosc.pl

DORADZTWO Podatkowe:
- zeznania podatkowe,
- zastępstwa w sprawach podatkowych (w tym i przed sądem),
- pomoc prawno-podatkowa przy zakładaniu i likwidowaniu firmy,
- doradztwo podatkowe w czasie funkcjonowania firmy,
- przeprowadzanie rozliczeń podatkowych w czasie działalności firmy objętej opodatkowaniem,
- sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, a także innych rozliczeń podatkowych,
- pośredniczenie w kontaktach firm z organami podatkowymi.

DORADZTWO Finansowe:
- sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów,
- pośredniczenie w kontaktach firm z instytucjami finansowymi,
- doradztwo w sprawach usług finansowo - bankowych,
- sprawozdawczość dla banków.

DORADZTWO Ekonomiczne:
- zakładanie firm,
- analizy ekonomiczne,
- diagnozy ekonomiczne,
- plany strategiczne i restrukturyzacyjne,
- sprawozdawczość dla GUS i zarządów.

RACHUNKOWOŚĆ:
- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencje i rozliczenia VAT,

ZUS:
- sprawozdawczość elektroniczna,
- zgłoszenia i wygłoszenia pracowników i firm.

PŁACE:
- przygotowywanie i opracowywanie list płac,
- sporządzanie kart wynagrodzeń,
- rozliczanie pracowników, inne prace biurowe z tym związane.

Formularz kontaktowy

Ilość wyświetleń: 9580Ostatnia aktualizacja wizytówki: 2009.07.19

© 2009 - 2019 pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.